Parameterkrommen > Snelheid en versnelling
12345Snelheid en versnelling

Toepassen

Opgave 20Cirkel of niet?
Cirkel of niet?

Gegeven zijn de krommen met parametervoorstelling .
Hierin is .

a

Voor lijkt deze kromme een cirkel te zijn met middelpunt en straal . Onderzoek of dit inderdaad het geval is.

b

Bereken algebraïsch de snijpunten van met de -as voor .

c

Als heeft vier punten waarin de raaklijn horizontaal is. Voor zijn dat er nog drie omdat dan een keerpunt van de kromme is.

Toon aan dat inderdaad als keerpunt heeft.

d

Toon aan dat voor de kromme precies twee punten heeft met een horizontale raaklijn.

verder | terug