Parameterkrommen > Snelheid en versnelling
12345Snelheid en versnelling

Testen

Opgave 21

Een kromme is gegeven door de parametervoorstelling .

a

Welke waarden kunnen en aannemen?

b

Breng de kromme in beeld op je grafische rekenmachine. Waarom is dit een Lissajousfiguur?

c

Bereken de punten van waarin de raaklijn evenwijdig is aan één van beide assen.

d

Bereken algebraïsch de keerpunten van deze kromme.

e

Stel een vergelijking op van de raaklijn in aan deze kromme.

Opgave 22

Een kromme heeft parametervoorstelling en lijn heeft parametervoorstelling . Bereken algebraïsch de hoeken die en maken in de snijpunten. Rond af op twee decimalen.

verder | terug