Parameterkrommen > Toepassingen
12345Toepassingen

Toepassen

Opgave 17Zwaartepunt in de astronomie
Zwaartepunt in de astronomie

Het zwaartepunt is een begrip dat erg belangrijk is in de astronomie. Het zwaartepunt heeft invloed op de omloopbaan van hemellichamen. Bekijk de tabel met daarin de massa's van de verschillende planeten in ons zonnestelsel en de zon, relatief aan die van de aarde, en de gemiddelde afstand ten opzichte van de zon in AE (astronomische eenheid, de gemiddelde afstand van het middelpunt van de aarde tot het middelpunt van de zon).

object Zon Mercurius Venus Aarde Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus
massa (aardemassa)
afstand (AE)

Veronderstel dat de planeten op een bepaald moment op één lijn aan dezelfde kant van de zon staan. Bereken in dat geval hoe ver het zwaartepunt van het zonnestelsel is verwijderd van het massamiddelpunt van de zon.

Opgave 18Bewegen over een lijn
Bewegen over een lijn

Gegeven is de lijn met vergelijking . Op deze lijn ligt het punt .
Vector wordt om de oorsprong linksom gedraaid. Zo ontstaat vector .
Vector heeft dezelfde richting en dezelfde lengte als .
Zie de figuur.

Wanneer het punt over lijn beweegt, zal het punt over een lijn bewegen. In de figuur is gestippeld weergegeven.

Stel een vergelijking van op.

(bron: pilotexamen vwo wiskunde B in 2017, eerste tijdvak)

verder | terug