Parameterkrommen > Toepassingen
12345Toepassingen

Voorbeeld 1

Bereken de coördinaten van het zwaartepunt van deze figuur.

> antwoord

Verdeel de figuur in figuur 1, 2 en 3 en breng een assenstelsel aan.

  • De coördinaten van de zwaartepunten zijn: , en .

  • De oppervlaktes zijn: , en .

De oppervlakte van de hele figuur is: .
en zijn de vectoren naar de afzonderlijke zwaartepunten.
De vector naar het zwaartepunt van de hele figuur vind je met:
.
De coördinaten van het zwaartepunt van deze figuur zijn: .

Opgave 5

Bekijk het Voorbeeld 1.

a

Waarom is de keuze voor de oorsprong van het assenstelsel handig?

b

Voer zelf de berekening van het zwaartepunt uit.

Opgave 6

Bepaal de plaats van het zwaartepunt van deze samengestelde figuur.

verder | terug