Parameterkrommen > Toepassingen
12345Toepassingen

Voorbeeld 2

Punt ligt op de lijn .
Vector heeft dezelfde lengte als en staat loodrecht op lijn .
Als over lijn beweegt, zal over een kromme bewegen.

Stel een parametervoorstelling van deze kromme op.

> antwoord

Stel dat , dan is en .

Dit betekent dat

En

Een parametervoorstelling van de kromme is .

Opgave 7

Bekijk het Voorbeeld 2.

a

Geef een vergelijking van de kromme waarin je uitdrukt in .

b

Stel dat . Geef een vergelijking van de kromme die je nu krijgt.

Opgave 8

Bekijk het Voorbeeld 2. Stel dat voor lijn de vergelijking heeft.

a

Bepaal de coördinaten van als .

b

Welke coördinaten heeft als ?

c

Welke figuur doorloopt nu als over lijn beweegt?

verder | terug