Parameterkrommen > Toepassingen
12345Toepassingen

Voorbeeld 3

Gegeven is de parabool en het punt .
Bereken in twee decimalen.

> antwoord

Neem aan dat punt de parabool doorloopt, dan is .

En .

De gevraagde afstand is de kleinste waarde van deze uitdrukking en dus het minimum van .

Ga zelf na dat het minimum optreedt bij . De waarde ervan is .

Opgave 9

Bekijk het Voorbeeld 3. Laat met behulp van differentiëren zien hoe je de gevraagde afstand berekend.

Opgave 10

Bereken de afstand van tot de ellips in twee decimalen nauwkeurig.

verder | terug