Parameterkrommen > Toepassingen
12345Toepassingen

Verkennen

Opgave V1

Je ziet hier een vlakke figuur die is samengesteld uit een rechthoek en een driehoek.

a

Welk punt kun je als het zwaartepunt van de rechthoek opvatten?

Je kunt een assenstelsel maken waarvan de -as langs de onderkant van de rechthoek en de -as langs de linkerzijde van de rechthoek ligt. Een roostervierkantje is de eenheid.

b

Welke coördinaten heeft dan het zwaartepunt van de driehoek?

c

Welk punt is het zwaartepunt van de gehele figuur?

verder | terug