Parameterkrommen > Toepassingen
12345Toepassingen

Theorie

Het zwaartepunt van een object is het punt ten opzichte waarvan de massa van dat object in evenwicht is.

  • Het zwaartepunt van een cirkel ligt in het middelpunt van de cirkel.

  • Het zwaartepunt van een rechthoek ligt op het snijpunt van de diagonalen van de rechthoek.

  • Het zwaartepunt van een driehoek ligt op het snijpunt van de zwaartelijnen van de driehoek.

    Als en de hoekpunten van de driehoek zijn, dan is het zwaartepunt
    .

Bij het berekenen van het zwaartepunt van samengestelde vlakke figuren moet je rekening houden met hun oppervlaktes.

Bekijk de figuren 1, 2 en 3, hun afzonderlijke zwaartepunten , en en de vectoren vanuit een gezamenlijk punt naar die zwaartepunten , en .

Bereken de oppervlakte en van de afzonderlijke figuren en de totale oppervlakte van die figuren samen.
De vector naar het gezamenlijke zwaartepunt vind je met:

Behalve het berekenen van het zwaartepunt van een samengestelde vlakke figuur zijn er meer toepassingen van analytische meetkunde en parameterkrommen. Bekijk de voorbeelden.

verder | terug