Statistische methoden > Data ordenen
1234567Data ordenen

Inleiding

Een onderzoek levert veel data (antwoorden, kenmerken of meetresultaten) op. Je zult eerst overzicht moeten krijgen over al die gegevens door ze te ordenen. Dat doe je door bijvoorbeeld turven hoe vaak een antwoord voor komt. Nadat de gegevens geordend zijn in een tabel, kun je deze ook grafisch verwerken. Een figuur is vaak gemakkelijker te lezen en is toegankelijker voor de lezer. Maar welk type diagram kun je nu het beste gebruiken? Het begrip diagram is een zeer algemeen begrip; er is dus heel veel keuze.

Je leert in dit onderwerp:

  • de ruwe gegevens uit een onderzoek te ordenen in een overzichtelijke tabel en kennis van de begrippen turven, frequentie, relatieve frequentie (proportie) en somfrequentie;

  • een klassenindeling te maken en kennis van de begrippen klassenbreedte en klassengrens;

  • verschillende soorten diagrammen te tekenen en af te lezen: staafdiagram, histogram, cirkeldiagram, steelbladdiagram, lijndiagram, frequentiepolygoon, cumulatieve frequentiepolygoon;

  • een keuze te maken uit de genoemde diagrammen om je onderzoeksgegevens te verwerken.

Voorkennis:

  • statistische begrippen, zoals (aselecte, representatieve) steekproef, populatie;

  • kwalitatieve, kwantitatieve variabelen, ordinaal, nominaal, discreet, continu;

  • rekenen met procenten.

verder | terug