Statistische methoden > Data ordenen
1234567Data ordenen

Theorie

Bij een statistisch onderzoek is het vaak nuttig om de meetresultaten of waarnemingen te sorteren om ze overzichtelijk te maken. Dit doe je in een frequentietabel waarin de frequenties (het aantal keer dat iets voor komt) van de meetresultaten staan. Heb je bij kwantitatieve variabelen veel verschillende waarnemingsgetallen, dan werk je met een klassenindeling:

 • Bij discrete variabelen wordt de notatie "vanaf ... tot en met ..." gebruikt.
  Bijvoorbeeld vanaf tot en met noteer je als

 • Bij continue variabelen wordt de notatie "vanaf ... tot ..." gebruikt.
  Bijvoorbeeld vanaf tot noteer je als

De klassengrenzen zijn de onder- en de bovengrens van een klasse. Het verschil tussen twee opvolgende klassengrenzen is de klassenbreedte. Neem voor het aantal klassen minimaal vijf en maximaal twintig.

Per waargenomen getal of klassenindeling kun je nu de volgende maten berekenen:

 • de absolute frequentie is het aantal keren dat de waarneming voorkomt;

 • de relatieve frequentie is de proportie van het aantal keren dat de waarneming voorkomt (vaak in procenten).

Voor niet-nominale variabelen kun je daarbij ook berekenen:

 • de cumulatieve frequentie krijg je door alle frequenties van alle waarnemingen tot op dat punt bij elkaar op te tellen;

 • de relatieve cumulatieve frequentie is de proportie van de cumulatieve frequentie in procenten.

beelddiagram

staafdiagram

lijndiagram

cirkeldiagram

steelbladdiagram

kaartdiagram

De meetresultaten kun je vervolgens in een diagram grafisch weergeven.
Er zijn veel verschillende diagrammen, zoals:

 • een beelddiagram;

 • een staafdiagram;

 • een cirkeldiagram.

Voor kwantitatieve variabelen zijn er ook:

 • een histogram: een staafdiagram waarbij de horizontale as een getallenlijn is, de staven staan tegen elkaar aan;

 • een frequentiepolygoon: een lijndiagram waarbij de middens van de staven in het histogram met elkaar verbonden worden;

 • een cumulatieve frequentiepolygoon: een lijndiagram waarbij de cumulatieve frequentie is uitgezet boven de rechtergrenzen van de klassen.

Bekijk het Practicum om te zien hoe je data kunt invoeren en ordenen op de grafische rekenmachine, of om te zien hoe dit met Excel gaat.

verder | terug