Statistische methoden > Resultaten vergelijken
1234567Resultaten vergelijken

Toepassen

In 1947 zijn bij vrouwelijke klanten van de Bijenkorf vijftien lichaamsmaten opgemeten. Vervolgens is gekeken welke van deze maten het meest bruikbaar zijn om een maatsysteem voor kleding op te baseren. Bekijk een deel van de uitkomst van het onderzoek in het bestand Statistiek Bijenkorf 1947.

Je kunt met Excel centrum en spreiding van de gegevens berekenen en boxplots maken.

Soms is er sprake van een uitschieter, een waarde die wel erg veel afwijkt.

In een boxplot is een uitschieter een waarde die meer dan keer de interkwartielafstand onder het eerste kwartiel of boven het derde kwartiel zit.

Opgave 16Lengte en gewicht
Lengte en gewicht

Bekijk bij Toepassen de gegevens over lengte en gewicht van de gemeten vrouwen.

a

Bepaal de modale lengte en bereken de gemiddelde lengte.

b

Bepaal de mediaan en de kwartielen van de lengte en teken een bijpassende boxplot.

c

Zijn er bij deze lengtes uitschieters? Licht je antwoord toe.

d

Verdeel de lengtes in klassen van cm, te beginnen bij . Maak bij de nieuwe frequentieverdeling een relatieve cumulatieve frequentiepolygoon. Welke vorm heeft de polygoon?

e

Bepaal opnieuw de gemiddelde lengte, de mediaan en de kwartielen. Wijken de resultaten veel af van de antwoorden bij a en b?

Opgave 17Mouwlengte en kniehoogte
Mouwlengte en kniehoogte

In de dataset in Toepassen vind je ook gegevens over de mouwlengte en de kniehoogte van de vrouwen.

a

Bepaal modus, mediaan en het gemiddelde van de mouwlengtes .

b

Bepaal de spreidingsbreedte, de interkwartielafstand en de standaardafwijking van de mouwlengtes .

c

Er is één nogal afwijkende mouwlengte. Is hier sprake van een uitschieter?

Opgave 18Gewichten van 84 meisjes en 68 jongens
Gewichten van 84 meisjes en 68 jongens

Bekijk de relatieve cumulatieve frequentiepolygoon met de gewichten van een groep van meisjes met de bijbehorende boxplot.

  • Het gemiddelde gewicht is kilogram.

  • De modus van het gewicht is kilogram.

Ook de gewichten van een vergelijkbare groep jongens zijn bekend. Bekijk het bijbehorende histogram.

Om beide groepen afzonderlijk te bestuderen en onderling te kunnen vergelijken, moet je nog een aantal gegevens berekenen en diagrammen maken. Bedenk eerst goed welke gegevens en diagrammen je nog nodig hebt.

Bereken alle maten en maak de diagrammen. Beschrijf de opbouw van de meisjesgewichten en de jongensgewichten afzonderlijk en ook in vergelijking met elkaar. Doe dat op basis van alle maatgegevens en diagrammen en verwijs waar nodig in je argumentatie. Beargumenteer ook waarom jezelf de uitschieters juist wel of niet in de boxplots zou verwerken.

verder | terug