Statistische methoden > Resultaten vergelijken
1234567Resultaten vergelijken

Voorbeeld 2

Bekijk de cumulatieve relatieve frequentiepolygoon bij de klassenindeling van levendgeborenen naar leeftijd van de moeder.

Maak een bijpassende boxplot.

> antwoord

Lees bij % de mediaan af, bij % het eerste kwartiel en bij % het derde kwartiel. Het minimum en maximum zitten bij % en %.

Dit geeft:

  • het eerste kwartiel

  • de mediaan

  • het derde kwartiel

Voor de duidelijkheid kun je beter de stippellijnen laten staan.

Opgave 9
lengtes van 36 mannen (cm)
klasse frequentie

Bekijk de tabel met gegevens van de lengtes van mannen. Maak eerst een cumulatieve relatieve frequentiepolygoon en daarna een boxplot.

Opgave 10

Het Centraal Bureau voor de Statistiek besteedt elk jaar aandacht aan de verdeling van de inkomens van huishoudens in Nederland. In de tabel is voor een bepaald jaar weergegeven hoeveel huishoudens in een bepaalde inkomensklasse zaten.

besteedbaar inkomen in euro

aantal huishoudens in duizendtallen

a

Teken de bijbehorende cumulatieve relatieve frequentiepolygoon.

b

Bepaal uit de frequentiepolygoon de mediaan, het eerste kwartiel en het derde kwartiel.

c

De "modale klasse" is de klasse die qua frequentie het meest gerepresenteerd wordt. De klassenbreedte in de tabel is echter niet overal hetzelfde. Leg uit waarom je alsnog de modale klasse zou kunnen bepalen.

Opgave 11

Bepaal vanuit de cumulatieve frequentiepolygonen de vijf getallen die nodig zijn om de frequentieverdeling in een boxplot samen te vatten.

bron: examen wiskunde A, 2008 – II

verder | terug