Statistische methoden > Resultaten vergelijken
1234567Resultaten vergelijken

Voorbeeld 3

Van potten met augurken (uitlekgewicht 370 gram) is geteld hoeveel augurken de potten bevatten. Van het resultaat is een tabel en een staafdiagram gemaakt.

Bereken het gemiddelde en de standaardafwijking van het aantal augurken per pot.

> antwoord

Om het gemiddelde en de standaardafwijking te berekenen maak je een tabel.
Let daarbij goed op het meewegen van de frequenties .
De derde kolom met is nodig om het totale aantal augurken te berekenen.
Dit wordt gebruikt om het gemiddelde aantal augurken per pot te berekenen.

totaalVeel sneller is het om dit met de grafische rekenmachine te doen. Zie het practicum.

Opgave 12

Bekijk het bestand Gegevens van 36 mannen.

a

Verdeel de leeftijden van de mannen in klassen met een breedte van jaar. Begin met de klasse en maak een frequentietabel.

b

Bepaal handmatig het gemiddelde en de standaardafwijking.

c

Verdeel de lengtes van de mannen in klassen van centimeter. Begin met de klasse en maak een frequentietabel. Bereken het gemiddelde en de standaardafwijking met de grafische rekenmachine.

d

Met Excel kun je ook gemakkelijk het gemiddelde en de standaardafwijking vinden. Dit kan zelfs exacter omdat je de gegevens niet eerst in klassen hoeft in te delen. Hoe dit gaat zie in het practicum.
Bepaal met Excel het gemiddelde en de standaardafwijking van zowel de leeftijd, de lengte en het gewicht van de mannen.

verder | terug