Statistische methoden > Normale verdeling
1234567Normale verdeling

Inleiding

Er zijn twee soorten kwantitatieve variabelen. Discrete variabelen als aantal muizen, dozen hagelslag, waarbij alleen hele aantallen zijn, en geen tussenwaarden. Continue variabelen als lengte en gewicht, waarbij elke tussenliggende waarde ook kan voorkomen.

Discreet betekent "los van elkaar" , continu betekent "aaneengesloten" .

Bij heel veel continue toevalsvariabelen blijkt een mooie symmetrische klokvormige kansdichtheidsfunctie te horen.

Je leert in dit onderwerp:

  • de begrippen continue stochast en normale verdeling;

  • de kans, het gemiddelde en de standaardafwijking bij een normale verdeling berekenen;

  • grenswaarden bij een normale verdeling berekenen.

Voorkennis:

  • de vuistregels bij een normale verdeling;

  • centrummaten (met name gemiddelde en mediaan) en spreidingsmaten (met name de standaardafwijking)

verder | terug