Statistische methoden > Normale verdeling
1234567Normale verdeling

Uitleg

Door linkergrens, rechtergrens, gemiddelde en standaardafwijking op de juiste manier op de grafische rekenmachine in te voeren, kun je de kans bepalen die tussen twee grenswaarden hoort.

Soms is de kans wel bekend, maar één van de grenzen, het gemiddelde, of de standaardafwijking niet. In het practicum Kansverdelingen met de GR zie je bij het onderdeel "De normale kansverdeling" hoe je deze grenswaarden met de grafische rekenmachine kunt bepalen.

Een fabriek produceert zakken met badzout. Het gewicht van de zakken badzout is normaal verdeeld met gram en gram. Alle zakken badzout worden gewogen. Als ze te licht zijn, worden ze niet verkocht. Op een dag blijkt % van de zakken badzout te licht te zijn. Wat kun je zeggen over het gewicht van deze % lichtste zakken?


De grafische rekenmachine geeft gram.
De % lichtste zakken wegen gram of minder.

Opgave 6

Gebruik de gegevens uit de uitleg.

a

De fabriek vindt de ondergrens van gram die wordt gebruikt om zakken af te keuren te laag. Deze grens wordt verhoogd waardoor nu % van de zakken van deze dag wordt afgekeurd. Wat is nu de nieuwe ondergrens?

b

De directeur van de fabriek vindt het onacceptabel dat % van de zakken badzout wordt afgekeurd. Hij besluit de machine zo aan te passen dat de standaardafwijking kleiner wordt en er met de nieuwe ondergrens nog maar % van de zakken wordt afgekeurd.
Wat wordt de nieuwe standaardafwijking?

verder | terug