Statistische methoden > Normale verdeling
1234567Normale verdeling

Verkennen

Opgave V1

Bekijk je de lengteverdeling van een grote groep soldaten op een bepaalde kazerne, dan zie je dat deze een symmetrische klokvorm benadert.

Bij de lengte hoort een normaalkromme met gemiddelde en standaardafwijking cm. stelt hier het percentage van deze soldaten voor dan kleiner is dan cm. Dit is ook de kans dat de lengte van één willekeurig gekozen soldaat uit deze groep kleiner is dan cm.

a

Bepaal .

b

Waarom kun je deze kans uit de figuur gemakkelijk berekenen maar veel minder makkelijk? Bereken deze kans.

c

Wat kun je zeggen van ?

verder | terug