Statistische methoden > Normale verdeling
1234567Normale verdeling

Theorie

Continue variabelen zoals het gewicht van appels, de lengte van een grote groep mensen, vulgewichten van literpakken, en dergelijke zijn vaak normaal verdeeld. Dit wil zeggen dat de meetresultaten zich symmetrisch in een klokvorm rondom het gemiddelde spreiden. Die klokvorm wordt bepaald door het gemiddelde en de standaardafwijking .

De wiskundige Gauss (1777-1855) vond een formule voor de grafiek van de bijpassende normaalkromme of gausskromme.

Het percentage ofwel ook de kans die wordt weergegeven door de gekleurde oppervlakte noteer je als:
, hierin is de kansvariabele.

Soms is de kans wel bekend, maar één van de grenzen, het gemiddelde, of de standaardafwijking niet. In dat geval gebruik je daarvoor een onbekende en zet je de gegeven kans erachter.

Bijvoorbeeld: .

Hoe je dit allemaal op de grafische rekenmachine of in Excel invoert en uitrekent, zie je in het Practicum.

Er zijn enkele vuistregels.

  • % van alle waarnemingen ligt tussen en .

  • % van alle waarnemingen ligt tussen en .

  • % van alle waarnemingen ligt tussen en .

verder | terug