Statistische methoden > Hypothese toetsen
1234567Hypothese toetsen

Inleiding

De inhoud van een fles cola is ongeveer liter. Omdat de fabrikant volgens Europese richtlijnen niet te veel klanten mag teleurstellen moet hij zijn flessen vullen met een volume dat normaal is verdeeld met gemiddeld mL en een standaardafwijking van mL. Nu bevat minder dan % van zijn flessen te weinig cola. Hoe kan deze fabrikant nagaan of zijn flessen aan deze norm voldoen?

Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip hypothese toetsen;

  • de begrippen nulhypothese, alternatieve hypothese en kritiek gebied;

  • het gemiddelde ยต van een normaal verdeelde stochast toetsen.

Voorkennis:

  • werken met normale kansverdelingen;

  • de wortel-n-wet toepassen.

verder | terug