Statistische methoden > Hypothese toetsen
1234567Hypothese toetsen

Inleiding

Vaak worden uitspraken over de hele bevolking gedaan op basis van een steekproef. Dat brengt natuurlijk risico's met zich mee. Immers ook als (bijvoorbeeld) in werkelijkheid % van de bevolking het afgelopen jaar griep heeft gehad, kan in een steekproef door toevallige omstandigheden dit percentage wel eens anders liggen dan de werkelijkheid is. Hoe kun je zo een steekproef gebruiken om te schatten hoeveel grieppati├źnten er zijn geweest? Daar gebruik je hypothesetoetsen voor.

Het toetsen van hypothesen kun je ook doen als een stochast normaal is verdeeld.

Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip hypothese toetsen;

  • de begrippen nulhypothese, alternatieve hypothese en kritiek gebied;

  • het gemiddelde ┬Á van een normaal verdeelde stochast toetsen.

Voorkennis:

  • werken met normale kansverdelingen;

  • de wortel-n-wet toepassen.

verder | terug