Statistische methoden > Hypothese toetsen
1234567Hypothese toetsen

Voorbeeld 2

Een groothandel in onder andere hagelslag verkoopt pakken hagelslag met een gemiddeld gewicht van gram en een standaardafwijking van gram. Het gewicht van de pakken is normaal verdeeld.
De fabrikant van de pakken hagelslag wil niet te veel, maar ook niet te weinig hagelslag in de pakken voor de groothandel stoppen.
Regelmatig neemt hij daarom een steekproef van pakken hagelslag en voert daarmee een hypothesetoets uit met een significantieniveau van %.

Wat is de conclusie die de fabrikant uit deze hypothesetoets zal trekken als het steekproefgemiddelde gram is?

> antwoord

De hypothesetoets die de fabrikant telkens uitvoert, is een tweezijdige toets van toevalsvariabele , het gewicht van een pak hagelslag.
Er geldt:
: gram
: gram
Het steekproefgemiddelde is kleiner dan het gemiddelde van de nulhypothese: als het al in het kritieke gebied ligt, dan ligt het in het linkerdeel van dit tweezijdige kritieke gebied.

Dit geeft ofwel %.
Het significantieniveau is %, maar omdat het een tweezijdige toets is, vergelijk je dit met %.
Omdat de kans op een steekproefgemiddelde van hoogstens gram groter is dan %, ligt het steekproefgemiddelde niet in het kritieke gebied.
De fabrikant verwerpt de nulhypothese daarom niet.

Opgave 7

Gebruik de gegevens uit Voorbeeld 2.

a

Bereken de grenswaarde van het linkerdeel van het kritieke gebied bij de hypothesetoets.

b

Wat is de betekenis van dit kritieke gebied voor de hypothesetoets?

c

Bereken ook de grenswaarde van het rechterdeel van het kritieke gebied en maak een figuur van de bijbehorende normaalkromme, inclusief kritiek gebied en steekproefgemiddelde.

d

Klopt de conclusie van de fabrikant op basis van een steekproefgemiddelde van gram ook als je niet naar de kans op dit steekproefgemiddelde kijkt, maar controleert of dit steekproefgemiddelde wel of niet in het kritieke gebied ligt?

Opgave 8

Gebruik de gegevens uit Voorbeeld 2. Stel dat de fabrikant de kosten van te volle hagelslagpakken geen probleem meer vindt en dat hij daarom zijn vulproces alleen nog maar wil toetsen op te weinig inhoud. Hij blijft bij het toetsen gebruikmaken van een steekproef van pakken en behoudt het significantieniveau van %.

a

Geef de nulhypothese en de alternatieve hypothese van de nieuwe hypothesetoets van de fabrikant en bepaal het bijbehorende kritieke gebied.

b

Vergelijk het oorspronkelijke kritieke gebied en het nieuwe kritieke gebied met elkaar.

Opgave 9

Bij het uitvoeren van statistische hypothesetoetsen kan de conclusie fout zijn, zelfs als het onderzoek helemaal goed wordt uitgevoerd.
Welke twee foute conclusies zijn er te trekken?

verder | terug