Statistische methoden > Hypothese toetsen
1234567Hypothese toetsen

Testen

Opgave 19

Een firma die batterijen levert voor rekenmachines, beweert dat die batterijtjes geschikt zijn om zo’n apparaat gemiddeld  uur te laten werken. Ze gaan er van uit dat die levensduur normaal is verdeeld met een standaarddeviatie van  uur.

Onderzoekers kiezen aselect rekenmachines en stoppen in ieder een aselect gekozen batterij van deze firma.

a

Het is mogelijk dat de onderzoekers dit doen als onderdeel van een hypothesetoets.

Geef de eigenschappen/voorwaarden van deze hypothesetoets en geef ook aan welke zaken je eventueel nog mist.

De onderzoekers doen hun test omdat ze verwachten dat de levensduur korter is dan de firma belooft.

De gemiddelde levensduur van de batterijen die de onderzoekers hebben gebruikt, blijkt uur te zijn. Dit is het steekproefgemiddelde. De onderzoekers kiezen voor een significantieniveau van %.

b

Welke conclusie over de gemiddelde levensduur van de batterijen zullen de onderzoekers nu trekken?

Opgave 20

Nabil denkt dat leerlingen van de vijfde klas VWO minstens  uur per week van sociale media gebruik maken. Zijn docent Nederlands trekt dat ernstig in twijfel, hij denkt dat het minder is. Een steekproef onder scholen in Rotterdam van  leerlingen uit 5VWO klassen levert het gemiddelde van uur op. Onderzoek bij een significantieniveau van % of je het eens kunt zijn met de uitspraak van de docent. Ga ervan uit dat de tijd die een 5VWO leerling per week aan sociale media besteedt normaal verdeeld is met uur.

verder | terug