Statistische methoden > Totaalbeeld
1234567Totaalbeeld

Antwoorden van de opgaven

Opgave 1
a

Als je met Excel werkt, dan krijg je de tabel bij b.

b
c

Zie het antwoord bij d.

d

Zie figuur.

Opgave 2
a

%

b

geeft: gram.

c

Volgens de wortel-n-wet geldt: gram en gram.

d


Bedenk: wijkt meer dan drie standaardafwijkingen van af van het gemiddelde van .

Opgave 3
a

Gebruik de twee vuistregels van de normaalkromme in combinatie met de symmetrie ervan.

b

. Maak gebruik van de vuistregels en de symmetrie van de normaalkromme. Dit geeft %.

c

Gebruik de tweede vuistregel van de normaalkromme. Dit geeft %.

d
  • ligt tussen en en dan ook nog eens dichter bij de laatste waarde.

  • Volgens de tweede vuistregel en de symmetrie van de normaalkromme heeft ongeveer % van de mannen een bloeddruk hoger dan .

Naar schatting % van de mannen heeft een bloeddruk van mm Hg of hoger.
In werkelijkheid is dat percentage: %.

Opgave 4
a

Met een discrete kwantitatieve variabele.

b
c

De mediaan is ongeveer . en .

d

Bepaal het gemiddelde en de standaardafwijking met behulp van de klassenmiddens tot en met .
Voer de lijsten in op de GR (of in Excel).

Het gemiddelde is ongeveer en de standaarddeviatie is ongeveer .

e

Dit is de cumulatieve relatieve frequentiepolygoon die hoort bij een klokvormige verdeling. Een klokvormige verdeling wordt ook wel normale verdeling genoemd.

Opgave 5
a

Ze voert een linkszijdige toets uit.

b

:
:

Omdat deze kans kleiner is dan %, wordt de nulhypothese verworpen. De inspectie concludeert dat het gemiddelde van de pakken hagelslag lager is dan gram.

d

, daarom mag de inspectie nu niet concluderen dat het gemiddelde van de pakken hagelslag lager is dan gram.

Opgave 6Intelligentiequotiënt
Intelligentiequotiënt
a

Het gemiddelde IQ is met een standaardafwijking van 15.

b

Ja, want het is het quotiënt van je intelligentieleeftijd en je werkelijke leeftijd.

c

%.

d

Ongeveer %.

e

Ongeveer of meer.

Opgave 7Zwangerschap
Zwangerschap
a

Ongeveer %.

b

Vanaf dagen.

c

Ongeveer %.

Opgave 8Antropometrie
Antropometrie
a

Bij ongeveer % is de stoel op de goede zithoogte.

b

. Dit geeft .
... Dit geeft

dus %


dus %

c


, dus
en en zijn positief, dus
Hieruit volgt dat , dus .

d

De hypothesen en .

De standaardafwijking in de steekproef is .

Er moet gelden .

De tabelfunctie van de GR geeft:

heeft een kans van , en

heeft een kans van

Bij een gemiddeld steekproefresultaat van mm en lager kan de conclusie getrokken worden.

(bron: examen vwo wiskunde A in 2010, tweede tijdvak)

verder | terug