Statistische methoden > De wortel-n-wet
1234567De wortel-n-wet

Inleiding

Als je iedere dag hetzelfde reistraject naar school aflegt en daarbij dagelijks een tijd moet wachten op je bus, zou je ook willen weten welke gemiddelde tijd je wekelijks of maandelijks in totaal op je bus naar school moet wachten. Je zult zien dat er handige rekenregels zijn voor de totale wachttijd op de bus en voor de bijbehorende standaardafwijking. Je zult ook zien dat de standaardafwijking van de gemiddelde wachttijd per dag op je bus naar school afhangt van de hoeveelheid dagen dat je deze bus naar school neemt, hoe vreemd dat misschien in eerste instantie ook lijkt!

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met een herhaling van steeds dezelfde stochast/kansvariabele;

  • regels voor de verwachting en de standaardafwijking van een herhaling van kansvariabelen;

  • regels voor de verwachting en de standaardafwijking van het gemiddelde van een herhaling van kansvariabelen.

Voorkennis:

  • een kansverdeling opstellen bij een normaal verdeelde variabele;

  • verwachting (gemiddelde) en standaardafwijking van een frequentieverdeling opstellen.

verder | terug