Statistische methoden > De wortel-n-wet
1234567De wortel-n-wet

Theorie

Vaak heb je met de som of het verschil van twee onafhankelijke kansvariabelen te maken.

Als de kansvariabelen en onafhankelijk van elkaar zijn en er geldt , dan is:

Als de kansvariabelen en onafhankelijk van elkaar zijn en er geldt , dan is:

Heb je te maken met onafhankelijke gelijke kansvariabelen , dan geldt voor de som van deze kansvariabelen:

Voor de kansverdeling die hoort bij het gemiddelde van onafhankelijke gelijke kansvariabelen geldt:

Je noemt deze twee laatste stellingen de wortel-n-wet.

verder | terug