Wiskunde en rekenmachines > Taylor benaderingen
123456Taylor benaderingen

Verkennen

Opgave V1

Je hebt gezien dat een machine de basisbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen kan uitvoeren.

a

Waarom hoeft zo’n machine voor het werken met machten met positieve gehele exponenten niks bij te leren?

b

En hoe zit het met machten met negatieve gehele exponenten?

c

En hoe zit het met wortels (en dus met machten met gebroken exponenten)?

d

Hoe denk je dat een rekenmachine `sin(25^@)` berekent?

verder | terug