Wiskunde en rekenmachines > Taylor benaderingen
123456Taylor benaderingen

Inleiding

Brook Taylor

Alle rekenbewerkingen zijn terug te leiden tot optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Dat geldt ook voor machten van gehele getallen. Maar niet meer voor wortels (machten van gebroken getallen). En ook niet voor functies zoals `f(x)=g^x` , `f(x)=\ ^glog(x)` , `f(x)=sin(x)` , etc.

De Engelse wiskundige Brook Taylor (1685 - 1731) heeft echter ontdekt dat dergelijke functies kunnen worden benaderd door een optelling van machten, door een machtreeks. In dit onderdeel vind je daar een vereenvoudigde versie van.

Je leert in dit onderwerp:

  • wortelfuncties, exponentiële en logaritmische functies en goniometrische functies benaderen met een machtreeks;

  • waarden van functies benaderen met behulp van machtreeksen.

Voorkennis:

  • werken met machtsfuncties, wortelfuncties, exponentiële en logaritmische functies en goniometrische functies;

  • dergelijke functies differentiëren.

verder | terug