Wiskunde en rekenmachines > Taylor benaderingen
123456Taylor benaderingen

Testen

Opgave 14

Geef een Taylorbenadering van `y = 3^x` en benader hiermee `sqrt(3)` in vijf decimalen nauwkeurig.

Opgave 15

Gegeven de functie `f(x) = sqrt(x)` .

a

Waarom is een Taylorbenadering voor deze functie rond `x=0` niet mogelijk?

b

Neem `g(x) = sqrt(x+1)` en stel hiervoor een Taylorbenadering op rond `x=0` .

c

Benader hiermee `sqrt(0,2)` in vier decimalen nauwkeurig.

verder | terug