Wiskunde en rekenmachines > Nulpunten, snijpunten
123456Nulpunten, snijpunten

Verwerken

Opgave 9

Benader het nulpunt van de functie `f(x) = x^5 - x - 6` in vijf decimalen.

a

Gebruik eerst de inklemmethode.

b

Gebruik vervolgens de halveringsmethode.

c

Gebruik als derde de methode van Newton-Raphson.

d

Welke van deze drie methodes is het snelst?

Opgave 10

Het getal `sqrt(3)` kun je benaderen als positieve oplossing van de vergelijking `x^2=3` .

a

Geef met behulp van de Newton-Raphson methode een benadering van `sqrt(3)` in vijf decimalen nauwkeurig.

b

Je kunt ook een Taylor benadering van `f(x) = sqrt(x+1)` maken. Doe dat en ga na of je daarmee `sqrt(3)` kunt benaderen. Licht het antwoord toe.

Opgave 11

Los de volgende vergelijkingen op in zes decimalen nauwkeurig met de halveringsmethode of de methode van Newton-Raphson.

a

`4 - x^3 = x`

b

`cos(x) = x`

c

`text(e)^(2x) = 8 - 4x`

Opgave 12

Benader met de Newton-Raphson-methode alle oplossingen van de vergelijking `x^4 - 4x = 6` in zes decimalen nauwkeurig.

verder | terug