Wiskunde en rekenmachines > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Samenvatten

Je hebt nu het onderwerp Wiskunde en rekenmachines doorgewerkt. Er moet een totaalbeeld van deze leerstof ontstaan... Ga na, of je al de bij dit onderwerp horende begrippen kent en weet wat je er mee kunt doen. Ga ook na of je de activiteiten die staan genoemd kunt uitvoeren. Maak een eigen samenvatting!

Begrippenlijst
Activiteitenlijst

Op een eventuele toets over dit onderwerp zullen de (eenvoudige vorm van de) stelling van Taylor, de Newton-Raphson-methode en de formules die horen bij de trapeziummethode en de methode van Simpson worden gegeven. Zie dit formuleblad.

verder | terug