Statistisch onderzoek > Een statistisch onderzoek
1234Een statistisch onderzoek

Inleiding

Bij statistisch onderzoek gaat het om het vinden van verklaringen voor bepaalde verschijnselen met behulp van statistiek en grote datasets. Een voorbeeld is de set met gegevens van de Chicago Marathon in 2016. Er deden meer dan mensen aan mee en je kunt vragen stellen als: "Is er bij de lopers een verband tussen de tijd halverwege en de eindtijd?" , of "Lopen mensen jonger dan 30 jaar sneller dan mensen boven de 30?" , of "Zijn de looptijden normaal verdeeld en kun je de verdeling ervan verklaren?" . Allemaal vragen die je met behulp van statistische methoden kunt aanpakken. Daarbij hanteer je een vaste onderzoekscyclus.

Je leert in dit onderwerp:

  • de opzet van een statistisch onderzoek herkennen in bestaande onderzoeken;

  • kennismaken met de statistische cyclus;

  • zelf een statistisch onderzoek opzetten.

Voorkennis:

  • de beschrijvende statistiek: het maken van (som)frequentietabellen, diagrammen en het berekenen van centrummaten en spreidingsmaten;

  • werken met de normale verdeling, met normaal waarschijnlijkheidspapier en met de wortel-n-wet.

verder | terug