Statistisch onderzoek > De data analyseren
1234De data analyseren

Inleiding

Afhankelijk van de gestelde vraag, het te onderzoeken probleem, voer je een data-analyse uit. Daarbij gebruik je vaak centrummaten, spreidingsmaten en diagrammen. Welke maten en welke diagrammen dat zijn, hangt sterk af van de aard van de variabelen die je bekijkt. Bij kwalitatieve variabelen werk je anders dan bij kwantitatieve variabelen.

Je leert in dit onderwerp:

  • data leren ordenen in verband met de gestelde onderzoeksvraag en de aard van de gekozen variabelen.

Voorkennis:

  • de beschrijvende statistiek: het maken van (som)frequentietabellen, diagrammen en het berekenen van centrummaten en spreidingsmaten;

  • werken met de normale verdeling, met normaal waarschijnlijkheidspapier en met de wortel-n-wet.

verder | terug