Statistisch onderzoek > De data analyseren
1234De data analyseren

Uitleg

In het bestand TK-Verkiezingen-NL-2012 vind je de gegevens van een aselecte steekproef van `1550` personen uit het enorme databestand van KiesKompas. Het gaat hierbij vooral om kwalitatieve variabelen. Daarom werk je voor het vergelijken van twee variabelen met staafdiagrammen, of kruistabellen.

Het staafdiagram hiernaast laat per partij zien wat de verschillen zijn tussen wat mensen in 2010 hebben gestemd en wat ze in 2012 van plan waren om te gaan stemmen op 12 september. Maar je zou hierbij ook een kruistabel kunnen maken.

Zo'n kruistabel zie je hieronder voor de twee variabelen "Ga_stemmen_op" en "Zekerheid_keuze" .

Je kunt hierin bijvoorbeeld aflezen dat het aantal twijfelaars bij de PvdA groter is dan bij de VVD, ook naar verhouding. Kun je dan een duidelijke conclusie trekken? Daarover gaat het volgende onderdeel.

Opgave 3

Bekijk in de uitleg 2 het verhaal van de NL verkiezingen in 2012. Om statistische variabelen goed in beeld te krijgen is het verstandig om een afzonderlijk werkblad te maken voor de variabele(n) die je wilt bekijken.

a

Maak een werkblad waarop de variabelen "Ga_stemmen_op" en "Gestemd_2010" voorkomen. Maak daarop twee frequentietabellen en het staafdiagram dat je in de uitleg ziet.

b

Maak een werkblad voor de variabelen "Ga_stemmen_op" en "Zekerheid_keuze" . Maak de kruistabel die je in de uitleg ziet.

Opgave 4

Bij de verkiezingen 2012 dataset van KiesKompas kun je verschillende onderzoeksvragen stellen. Bijvoorbeeld:

  • "Vinden mannen veiligheid belangrijker dan vrouwen?"

  • "Is er verschil in stemgedrag tussen mannen en vrouwen?"

  • "Is er verband tussen jezelf plaatsen op de 1 - 10 schaal Links/Rechts en jezelf plaatsen op de 1 - 10 schaal Conservatief/Progressief?"

  • "Stemmen mensen die "Zorg" een belangrijk onderwerp vinden anders dan mensen die dit niet doen?"

a

Schrijf bij elk van deze vragen op hoe je het onderzoek op basis van de beschikbare gegevens aan zou pakken.

b

Kies twee van deze vragen uit en begin een bijbehorende data-analyse.

verder | terug