Statistisch onderzoek > De data analyseren
1234De data analyseren

Verkennen

Opgave V1

Je wilt de data die je hebt natuurlijk analyseren. Tabellen en diagrammen helpen daarbij.

a

Welke soorten tabellen gebruik je bij data-analyse? En waar dienen ze voor?

b

Welke soorten diagrammen ken je en wanneer gebruik je ze?

verder | terug