Statistisch onderzoek > De data analyseren
1234De data analyseren

Theorie

Hoe je gegevens samenvat is sterk afhankelijk van de soort gegevens:

Bij kwantitatieve variabelen werk je meestal met:

 • Frequentietabellen, staafdiagrammen en lijndiagrammen bij discrete kwantitatieve variabelen, zoals cijfers, leeftijden, e.d.
  Hierbij horen centrummaten als modus, gemiddelde en spreidingsmaten als spreidingsbreedte.

 • Frequentietabellen met aaneengesloten even brede klassen, histogrammen en frequentiepolygonen bij continue kwantitatieve variabelen, zoals lengte, gewicht, tijdsduur, e.d.
  Hierbij horen centrummaten als gemiddelde en spreidingsmaten als standaardafwijking.

 • Boxplots waarvoor je minimum, eerste kwartiel, mediaan, derde kwartiel en maximum nodig hebt.

 • Puntenwolken (spreidingsdiagrammen) als je een verband tussen twee kwalitatieve variabelen wilt zoeken.

Bij kwalitatieve variabelen werk je meestal met:

 • Frequentietabellen, staafdiagrammen, lijndiagrammen, beelddiagrammen, cirkeldiagrammen bij kwalitatieve variabelen, zoals vakkenprofiel, aantal per maand, e.d.
  Hierbij horen centrummaten zoals modus en mediaan.

 • Kruistabellen als je twee kwalitatieve variabelen wilt vergelijken.

verder | terug