Statistisch onderzoek > Variabelen vergelijken
1234Variabelen vergelijken

Inleiding

Nu ga je statistische variabelen vergelijken. Er bestaan veel manieren om dat te doen, veel hangt af van de soort variabelen waar je mee te maken hebt.

Je leert in dit onderwerp:

  • het verschil tussen twee kwantitatieve variabelen beschrijven en interpreteren door boxplots vergelijken, normale verdelingen vergelijken of effectgrootte te gebruiken;

  • het verschil tussen twee kwalitatieve variabelen beschrijven en interpreteren door kruistabellen en phi, of door de max.Vcp.

Voorkennis:

  • de beschrijvende statistiek: het maken van (som)frequentietabellen, diagrammen en het berekenen van centrummaten en spreidingsmaten;

  • werken met de normale verdeling, met normaal waarschijnlijkheidspapier en met de wortel-n-wet.

  • data leren ordenen in verband met de gestelde onderzoeksvraag en de aard van de gekozen variabelen.

verder | terug