Statistisch onderzoek > Verbanden tussen variabelen
1234Verbanden tussen variabelen

Inleiding

Tussen statistische variabelen bestaat soms een statistisch verband. Dat wil nog niet zeggen dat de éne variabele dan automatisch de andere veroorzaakt.

Je leert in dit onderwerp:

  • de (statistische) samenhang tussen twee variabelen te beschrijven en te interpreteren met behulp van correlatiecoëfficiënt en trendlijn.

Voorkennis:

  • de beschrijvende statistiek: het maken van (som)frequentietabellen, diagrammen en het berekenen van centrummaten en spreidingsmaten;

  • werken met de normale verdeling, met normaal waarschijnlijkheidspapier en met de wortel-n-wet.

  • data leren ordenen in verband met de gestelde onderzoeksvraag en de aard van de gekozen variabelen.

verder | terug