Logisch redeneren > Wat is logica?
123456Wat is logica?

Inleiding

Onder "logica" wordt het correct redeneren verstaan. Door middel van logica kun je vanuit bekende feiten nieuwe feiten afleiden. Je spreekt dan van "logisch redeneren" .
In feite zijn computers niets meer dan apparaten die strikt logisch redeneren; ze zijn geprogrammeerd volgens logische regels. In dit onderwerp leer je over logica als de studie van geldige redeneringen. Een keertje geen getallen of grafieken, maar uitspraken vormen de basis van dit onderwerp. Uitspraken zijn beweringen die waar- of onwaar zijn.

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met de begrippen redenering, conclusie, uitgangspunt, definitie, redeneerstap, correct en volledig;

  • conclusies trekken uit een aantal uitgangspunten.

Voorkennis:

  • eigenlijk niets speciaals

verder | terug