Matrices en grafen > Het begrip matrix
123456Het begrip matrix

Voorbeeld 3

Een mooi voorbeeld van een matrix is een digitaal zwart/wit plaatje. Dit bestaat uit pixels en elke pixel heeft een grijswaarde lopend van 0 (zwart) t/m 255 (wit). Een normaal plaatje is bijvoorbeeld 200 px breed en 150 px hoog. Het plaatje is dan een digitale 150 × 200 -matrix met getallen vanaf 0 t/m 255.
Fotobewerkingsprogramma's kunnen zo'n plaatje 20% lichter maken. Je vermenigvuldigt dan alle pixelwaarden met 1,2. Let wel: alle waarden worden afgerond op een geheel getal en alle getallen boven de 255 worden automatisch 255 (witter dan wit kan niet).
Hier zie je een deel van een plaatje als 6 × 6 -matrix. Maak dit plaatje 20% lichter.

> antwoord

1,2 ( 170 238 85 255 221 0 68 136 17 170 119 68 221 0 238 136 0 255 119 255 85 170 136 238 238 17 221 68 119 255 85 170 119 221 17 136 ) = ( 204 286 102 306 265 0 82 163 20 204 143 82 265 0 286 163 0 306 143 306 102 204 163 286 286 20 265 82 143 306 102 204 143 265 20 163 )

wordt:

( 204 255 102 255 255 0 82 163 20 204 143 82 255 0 255 163 0 255 143 255 102 204 163 255 255 20 255 82 143 255 102 204 143 255 20 163 )

Opgave 5

In Voorbeeld 3 zie je dat een zwart-wit-plaatje (als bitmap) eigenlijk een grote matrix is. Werk met de 6 × 6 -matrix die in het voorbeeld is gegeven.

a

Maak het plaatje 70% donkerder en bereken de nieuwe pixelwaarden (op gehelen nauwkeurig).

b

Waarom kun je bij a alle kentallen van de matrix met hetzelfde getal vermenigvuldigen en kon dit in het voorbeeld niet?

verder | terug