Matrices en grafen > Matrixvermenigvuldiging
123456Matrixvermenigvuldiging

Inleiding

Je hebt nu wel het begrip matrix leren kennen, maar het echte werk begint pas als je matrices kunt vermenigvuldigen. Natuurlijk is dat met de grafische rekenmachine niet moeilijk uit te voeren. Maar als je niet weet hoe het vermenigvuldigen werkt, begrijp je nooit wat je precies aan het berekenen bent en welk doel een matrixvermenigvuldiging in de praktijk heeft.

Je leert in dit onderwerp:

  • matrices vermenigvuldigen;

  • de begrippen vierkante matrix, eenheidsmatrix, hoofddiagonaal.

Voorkennis:

  • werken met het begrip matrix, matrices optellen, aftrekken en vermenigvuldigen met een getal;

  • matrices in je grafische rekenmachine invoeren.

verder | terug