Matrices en grafen > Overgangsmatrices
123456Overgangsmatrices

Inleiding

Bij verstedelijking is er sprake van een overgang van mensen vanaf het platteland naar stedelijke gebieden. Dit kan op twee manieren: het platteland raakt ontvolkt omdat mensen naar de steden trekken en/of steeds meer platteland wordt bebouwd en verandert zo in stedelijk gebied. Het effect is in beide gevallen dat steeds meer mensen in "de stad" wonen en steeds minder op het platteland...

Je leert in dit onderwerp:

  • overgangen beschrijven m.b.v. gerichte matrices;

  • werken met luswegen;

  • een overgangsmatrix opstellen;

  • narekenen of er sprake zal zijn van stabilisatie of niet, werken met Markov-ketens.

Voorkennis:

  • rekenen met matrices, ook met je grafische rekenmachine;

  • bij een graaf een matrix opstellen.

verder | terug