Matrices en grafen > Populatiematrices
123456Populatiematrices

Testen

Opgave 8

Een bepaalde diersoort wordt in drie leeftijdsgroepen van 4 jaren verdeeld. Op zeker tijdstip ( t = 0 ) is de opbouw van een populatie van deze dieren:

  • 200 jonge dieren;

  • 100 volwassen dieren;

  • 50 oude dieren.

Er worden geen dieren ouder dan 12 jaar. Deze graaf beschrijft het verloop tussen de leeftijdscategorieƫn van deze diersoort.

a

Stel een populatievoorspellingsmatrix P voor deze diersoort op.

b

Wat is de betekenis van P 2 ? En van P 3 ?

c

Bereken de aantallen dieren per leeftijdsgroep over 4 jaar ( t = 1 ).

d

Onderzoek de groei van deze populatie dieren en teken een grafiek van het verloop van de totale populatie.

e

Is er sprake van exponentiƫle groei? Zo ja, bepaal dan de groeifactor.

f

Hoeveel bedraagt de levensverwachting van een pasgeboren exemplaar van deze diersoort?

Door vervuiling van hun natuurlijk milieu worden de overlevingskansen van deze populatie dieren na 8 jaar ( t = 2 ) kleiner. Stel dat alle overlevingskansen met dezelfde factor k worden vermenigvuldigd.

g

Bereken bij welke waarden van k de populatie niet zal gaan uitsterven.

verder | terug