Kansen en tellen > Redeneren
123456Redeneren

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1

3 ogen kun je maar op 2 manieren krijgen: 1 + 2 en 2 + 1.
7 ogen kun je zo op wel 6 manieren krijgen.

Het totale aantal mogelijke uitkomsten is 6 · 6 = 36. De kans op 3 ogen is dus 2 36 en de kans op 7 ogen is 6 36 .

Een rooster maken zorgt dat je geen fouten maakt in het aantal mogelijkheden.

Opgave 1
a

Er zijn `36` mogelijkheden. 1-1, 1-2, ..., 6-6. Er is één gewenste mogelijkheid.
De kans is dus 1 36 .

b

Er zijn `36` mogelijkheden. 1-1, 1-2, ..., 6-6. Er zijn twee gewenste mogelijkheden, 5-6 en 6-5.
De kans is dus 2 36 = 1 18 .

Opgave 2

Er zijn meer witte dan rode balletjes, dus de kans op een wit balletje is groter dan die op een rood balletje. De kans op een wit balletje is 0,6, die op een rood balletje 0,4.

Opgave 3
a

P X 4 = 4 6 = 2 3

b

P X 4 = 3 6 = 1 2

c

P X = oneven = 3 6 = 1 2

d

P X 2 = 5 6

Opgave 4
a

36 mogelijkheden

b

Vier mogelijkheden.

c

P X + Y = 5 = 4 36 = 1 9

d

P X + Y = 7 = 6 36 = 1 6

e

P X + Y 9 = 10 36 = 5 18

Opgave 5
a

P schoppen tien = 1 52

b

P plaatje = 4 13

c

P ruitenkaart = 13 52 = 1 4

Opgave 6
a

Kun je niet door redeneren bepalen. Dit ligt aan de omstandigheden van dag tot dag, en die kun je niet van tevoren weten.

b

P goed beantwoorden vraag bij 4 keuze-mogelijkheden = 1 4

c

P eerstvolgende baby is een jongen = 1 2

(Maar eigenlijk moet je deze kans ook door statistieken bepalen.)

d

P eerstvolgende baby is een jongen na 3 jongens = 1 2

e

Kun je niet door redeneren bepalen.

f

P rood zijvlak = 4 8 = 1 2

Opgave 7
a

P een hartenkaart = 13 52 = 1 4

b

P een 10, die geen harten is = 3 52

c

P na een hartentien een 10 = 3 51 = 1 17

Opgave 8
a

P geel balletje = 4 8 = 3 10

b

P balletje met nummer 1 = 4 8 = 2 10 = 1 5

c

P balletje met nummer 4 = 4 8 = 1 10

d

P groen balletje met nummer hoger dan 3 = 4 8 = 4 10 = 2 5

Opgave 9

Er zijn 2 · 2 · 2 = 8 mogelijkheden. Eén daarvan is K K K. De kans P drie keer kop = 1 8

Opgave 10
a

P prijs = 1 1000

b

P tweede prijs = 2 1000 = 1 500 als ze maar één lot heeft.

c

P even lotnummer = 500 1000 = 1 2

d

Bij b is alleen het nummer van je vriendin goed, bij c is elk even nummer goed.

e

P de andere tweede prijs = 1 999

f

P even lotnummer = 500 999

Opgave 11
a

Maak een tabel.

P 7 ogen = 6 36 = 1 6

b

P X + Y 7 = 21 36 = 7 12

c

P X + Y 11 = P X + Y = 12 = 1 36

d

P X + Y = even = 18 36 = 1 2

Opgave 12
a

P Cambuur wint de toss = 1 2

b

Er zijn 2 · 2 · 2 · 2 = 16 mogelijkheden. Vier keer aftrappen betekent bijvoorbeeld dat de uitkomst van vier keer een muntstuk werpen M M M M moet zijn. Het mag uiteraard ook K K K K zijn, naar gelang de keuze van de kant van het muntstuk. Dat is één van de zestien mogelijkheden. De kans op vier keer aftrappen is 1 2 · 1 2 · 1 2 · 1 2 = 1 16 .

Ook als Cambuur steeds een andere kant van de munt kiest, blijft de kans 1 16 . Elke volgorde bij het vier keer werpen met een muntstuk komt één keer in het totaal van zestien uitkomsten voor. Bijvoorbeeld M K M K is één van de zestien mogelijkheden.

c

P Cambuur wint minstens drie keer de toss = 4 16 + 1 16 = 5 16

Opgave 13Knipperen met de ogen
Knipperen met de ogen
a

Per minuut zijn de ogen 10 · 0,25 = 2,5 seconden dicht en dus 57,5 seconden open.
De kans op open ogen is: 57,5 60 0,9583.

b

De kans is 0,96 20 0,44.

c

P minstens 1 geslaagde foto 0,893 0,89

Opgave 14Gezinssamenstelling
Gezinssamenstelling

Er zijn drie mogelijke situaties te bedenken:

  • het oudste kind is een jongen en de ander een meisje;

  • het jongste kind is een jongen en de ander een meisje;

  • beide kinderen zijn jongens.

Deze drie situaties hebben allemaal dezelfde kans om voor te komen, dus de kans dat beide kinderen jongens zijn is 1 3 .

Opgave 15
a

1 4

b

1 13

c

1 52

Opgave 16
a

Daarmee dekt de eigenaar van het casino zijn kosten en maakt hij winst.

b

1 37

c

Niet als je twee fiches op hetzelfde nummer zet. Wel als je twee fiches op verschillende nummers zet, dan verdubbelt de kans.

d

18 37

e

18 37

f

Nog steeds 18 37 .

Opgave 17

8 36 = 2 9

verder | terug