Kansen en tellen > Redeneren
123456Redeneren

Uitleg

Stel je voor dat je zonder met een dobbelsteen te gooien, de kans wilt bepalen dat je na eenmaal werpen een vijf gooit. Stel, je weet het volgende:

  • Het aantal mogelijke uitkomsten is zes, de dobbelsteen heeft immers zes zijkanten;

  • Elk vlakje heeft dezelfde kans om boven te komen omdat de dobbelsteen zuiver is en er willekeurig wordt geworpen.

Dan geldt: De kans op het gooien van een vijf is te beredeneren als het aantal gewenste uitkomsten gedeeld door het aantal mogelijke uitkomsten. Die kans is 1 6 .

Opgave 1

Je gooit één keer met twee dobbelstenen.

a

Hoe groot is de kans op het gooien van twee zessen?

b

Bereken de kans op het gooien van een vijf en een zes.

verder | terug