Kansen en tellen > Redeneren
123456Redeneren

Verkennen

Opgave V1

Je werpt met twee dobbelstenen. Tel het aantal ogen dat boven komt.

Leg uit waarom de kans op het gooien van 3 ogen kleiner is dan op het gooien van 7 ogen.
Bepaal beide kansen door redeneren.

verder | terug