Kansen en tellen > Systematisch tellen
123456Systematisch tellen

Inleiding

Bij het beredeneren van kansen speelt het tellen een belangrijke rol. Immers je deelt het aantal "gunstige" mogelijkheden door het totaal aantal mogelijkheden. Maar dan moet je wel weten hoeveel mogelijkheden er er zijn en vaak ook nog welke dat zijn. Om daar een goed overzicht over te krijgen moet je systematisch te werk gaan. Boomdiagrammen en tabellen helpen er bij.

Je leert in dit onderwerp:

  • kansen bepalen op grond van redeneren bij experimenten met even waarschijnlijke mogelijkheden;

  • boomdiagram, wegendiagram en venndiagram gebruiken om gebeurtenissen in kaart te brengen.

Voorkennis:

  • werken met tabellen en diagrammen;

  • werken met kansen.

verder | terug