Kansen en tellen > Systematisch tellen
123456Systematisch tellen

Voorbeeld 1

Iemand gooit tegelijkertijd met een munt en met een dobbelsteen.

Hoeveel mogelijke even waarschijnlijke uitkomsten zijn er in totaal?
En bij hoeveel daarvan heb je hoogstens 5 ogen en kop?

> antwoord

De mogelijke uitkomsten kun je in een wegendiagram weergeven.
Er zijn totaal 2 · 6 = 12 verschillende uitkomsten mogelijk, want je kunt totaal op twaalf verschillende manieren van het beginpunt naar het eindpunt gaan. Er zijn 1 · 5 = 5 mogelijkheden op hoogstens (niet meer dan) 5 ogen en kop.

De mogelijke uitkomsten van het gelijktijdig gooien van een munt en een dobbelsteen kun je ook in een boomdiagram weergeven. Alle twaalf mogelijkheden zijn afzonderlijk zichtbaar. Er zijn vijf mogelijkheden met hoogstens (niet meer dan) 5 ogen en kop.

Opgave 4

Iemand heeft dobbelstenen in de vorm van een regelmatig viervlak. Op de grensvlakken staan de cijfers 1, 2, 3 en 4. Elk vlak heeft een gelijke kans om "onder" te komen als je met zo'n dobbelsteen gooit. Er wordt geworpen met drie van die dobbelstenen, een rode, een groene en een witte. We letten op de vlakken die "onder" komen na het werpen.

a

Geef in een wegendiagram alle mogelijke uitkomsten weer. Hoeveel mogelijkheden zijn er in totaal?

b

Tel het aantal uitkomsten waarbij precies één keer het cijfer 3 onder ligt, bij de rode dobbelsteen.

c

Hoeveel mogelijkheden zijn er waarbij precies één keer de 3 onder ligt?

d

Hoe groot is de kans dat er precies één 3 onder ligt?

verder | terug