Kansen en tellen > Systematisch tellen
123456Systematisch tellen

Voorbeeld 3

Op een school kiezen 26 leerlingen in vwo-4 het NT-profiel. In de vrije ruimte kunnen ze één, twee of drie vakken kiezen uit: wiskunde D, informatica en NLT (natuur, leven en technologie).
16 leerlingen kiezen wiskunde D, 12 kiezen informatica en 14 kiezen NLT.
Er zijn 13 leerlingen die maar één van deze drie vakken kiezen.
3 leerlingen kiezen wiskunde D en NLT, 8 leerlingen kiezen wiskunde D en informatica, waarbij de 3 leerlingen zitten die alle drie de vakken kiezen.

Hoeveel leerlingen kiezen alleen NLT en informatica?

> antwoord

Een venndiagram kan helpen. Het gevraagde aantal leerlingen dat alleen NLT en informatica kiest, stel je voor door x. Daarmee kun je het venndiagram invullen.

Het totaal is 5 + 3 + 3 + 5 + x + 4 - x + 8 - x = 28 - x. Dit is gelijk aan de 26 leerlingen die er zijn. 28 - x = 26 geeft x = 2.

Ter controle kun je nog even het hele diagram invullen.

Opgave 7

Op een school kiezen 38 vwo leerlingen een NG-profiel. In de vrije ruimte kunnen ze één, twee of drie vakken kiezen: natuurkunde, NLT (natuur, leven en technologie) of aardrijkskunde. 27 leerlingen kiezen natuurkunde, 18 kiezen NLT en 24 kiezen aardrijkskunde. Daarvan kiezen 8 leerlingen natuurkunde en NLT, 11 kiezen natuurkunde en aardrijkskunde en 4 kiezen NLT en aardrijkskunde.

a

Hoeveel leerlingen kiezen drie vakken?

b

Hoe groot is de kans dat een leerling alleen maar aardrijkskunde heeft gekozen?

verder | terug