Kansen en tellen > Systematisch tellen
123456Systematisch tellen

Uitleg

Bij tossen wordt er met een geldstuk geworpen. Het werpen met een geldstuk heeft de uitkomsten kop of munt. Bij een zuivere munt zijn beide uitkomsten even waarschijnlijk:
de kans op kop (of de kans op munt) is 1 2 .

Gooi je met meerdere munten dan kun je kijken naar het aantal keren kop. Dat aantal kun je aangeven met X. Gooi je met vier munten dan kan X de waarden 0, 1, 2, 3 of 4 hebben.
Om de bijbehorende kansen te kunnen berekenen, moet je het aantal gunstige en het totaal aantal uitkomsten overzichtelijk bijhouden. Dat kun je doen met een boomdiagram zoals dit.
Alle zestien uitkomsten hebben dezelfde kans.
Ga na, dat P X = 2 = 6 16 = 3 8 .

Een boomdiagram maken kan veel werk zijn, maar in veel gevallen hoef je maar een klein stukje te tekenen om te zien hoe je de kansen berekent.

Je kunt soms een wegendiagram maken. Daarin zie je snel dat er 2 · 2 · 2 · 2 = 16 mogelijkheden in totaal zijn. Alleen zijn de gunstige mogelijkheden nu moeilijker te tellen.

Opgave 1

Bestudeer Uitleg 1.

a

Wat is het verschil tussen een boomdiagram en een wegendiagram?

b

Wanneer is een boomdiagram makkelijker, en wanneer een wegendiagram?

Opgave 2

Je hebt in een hoge hoed vier kaartjes met daarop de letters A, B, C, D. Je haalt die kaartjes er aselect één voor één uit.

Bereken de kans dat je dit in de volgorde A-B-C-D doet.

verder | terug