Kansen en tellen > Machten en faculteiten
123456Machten en faculteiten

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

`10^7`

b

`9 *10^6`

c

`604800`

Opgave 1
a

`46656`

b

Op `720` manieren.

Opgave 2
a

Op `308915776` manieren.

b

Op `165765600` manieren.

Opgave 3
a

`23^4*10^2=27984100` mogelijke nummerborden

b

`23 *22 *21 *20 *10 *9 =19126800`

Opgave 4

Er zijn `59280` keuzes mogelijk.

Opgave 5
a

Dit is het aantal manieren waarop je tien verschillende elementen kunt rangschikken.

b

`3628800`

c

Dit is het aantal volgordes waarop je drie elementen uit tien verschillende elementen kunt uitkiezen, zonder deze te mogen herhalen.

d

`720`

e

`9034502400`

Opgave 6
a

`3125`

b

`120`

c

`125`

d

`60`

e

`1750` mogelijke getallen

f

`66` verschillende cijfers

Opgave 7
a

Er zijn `2*20*19*10*9*18=1231200` brom- of snorfietsen met allemaal verschillende tekens.

b

De kans een brom- of snorfiets te treffen met allemaal verschillende tekens is `1231200/ 1852200=0,665 ` .

Opgave 8

`6760000`

Opgave 9
a

`2730`

b

`1/2730`

Opgave 10
a

`2^35`

b

`183579396`

Opgave 11
a

`40320` volgordes

b

Op `10080` manieren.

c

`10080` volgordes.

Opgave 12

`5/1296`

Opgave 13
a

`4^30 ~~ 1,2 * 10^18` ofwel rond de `1,2` triljoen.

b

`4096`

c

`20`

d

`1/64`

Opgave 14
a

Voor een kolom met 5 getallen zijn er `(15!)/(10!)=360360` mogelijkheden

Voor een kolom met 4 getallen zijn er `(15!)/(11!)=32760` mogelijkheden

In totaal zijn er `(15!)/(11!)*( (15!)/(10!))^4≈5,5*10^26` mogelijkheden.

b

In totaal zijn er ongeveer `1,1*10^17` mogelijkheden wezenlijk verschillend.

Opgave 15
a

`100000`

b

`90000`

c

`27216`

d

`17136`

Opgave 16
a

`3237399360`

b

`720`

c

`1/3237399360`

d

`1/4496388`

verder | terug