Kansen en tellen > Machten en faculteiten
123456Machten en faculteiten

Testen

Opgave 14

Je maakt getallen van vijf cijfers, die je kiest uit 0 tot en met 9.

a

Hoeveel verschillende getallen zijn er mogelijk als ieder cijfer op elke positie is toegestaan?

b

Hoeveel verschillende getallen zijn er mogelijk als de getallen niet met 0 mogen beginnen?

c

Hoeveel van die getallen (als bij b) zijn er nog mogelijk als alle cijfers verschillend moeten zijn?

d

Hoeveel getallen zijn er met vijf verschillende cijfers en boven de 43000?

Opgave 15

In de lottomachine zitten balletjes met de nummers 1 tot en met 41. Er worden één voor één zes balletjes uitgehaald. Het eerst getrokken balletje valt in het eerste bakje, het tweede in het tweede bakje enzovoort.

a

Hoeveel verschillende trekkingen zijn er dan mogelijk?

b

Op hoeveel manieren zijn deze zes balletjes met dezelfde nummers erop te trekken?

c

Je hebt op je lottoformulier aangekruist 1, 13, 17, 19, 31 en 41. Hoe groot is de kans dat die getallen in die volgorde worden getrokken?

d

Hoe groot is de kans dat de getallen bij c worden getrokken, als de volgorde niet uitmaakt?

verder | terug